kidneywort_1680_x_10501

Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden BloesemdroomBloesemdroom is een internetpraktijk in Bach Bloesem en Aroma Therapie en staat als dusdanig ingeschreven onder nummer 32120251bij de Kamer van Koophandel Amersfoort.Deze website, www.bloesemdroom.nl, is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites of drukwerk. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met juridische middelen worden bestreden.

Hoewel Bloesemdroom de grootste zorg besteedt aan de inhoud van deze website, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook evenals met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.

Merknamen, productnamen en afbeeldingen betreffende het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bloesemdroom zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.Artikel 2. Betaling en Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW. Let op: de prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen ieder moment gewijzigd worden. De verzendkosten kunnen variëren en worden per produkt of bestelling genoemd. 

Betaling kan op diverse manieren plaatsvinden:

Door het verschuldigde bedrag over te maken op banknummer NL93KNAB0255883358 ten name van Bloesemdroom te Amersfoort. Na de geplaatste bestelling wordt de factuur naar de klant gemaild. Vergeet niet om bij betaling uw naam en faktuurnummer te vermelden.

Door gebruik te maken van Paypal.

 

Door gebruik te maken van betaalmethodes van Klarna.
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.
Artikel 3. Bestellingen en communicatie

Vragen over de producten, bestellingen en leveringen kunnen gemaild naar els@bloesemdroom.nl.

Bloesemdroom is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen. Bij eventuele vragen of klachten zal Bloesemdroom binnen 5 werkdagen reageren en een redelijke inspanning leveren om het probleem op te lossen.Artikel 4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Bloesemdroom. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Bloesemdroom is te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.Artikel 5. Levering en levertijd

De verwachte levertijd na ontvangst van uw betaling is tussen de 3 en 5 werkdagen. Mocht er een artikel niet voorradig zijn of een langere levertijd hebben, dan wordt u daarvan binnen 24 uur op de hoogte gesteld.

Binnen Nederland worden de producten via postNL of UPS geleverd.

Bloesemdroom behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden, zonder daarbij nogmaals verzendkosten in rekening te brengen.Artikel 6. Incorrecte levering

De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar els@bloesemdroom.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Bloesemdroom reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.Artikel 7. Annulering bestelling

Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen en niet geopend dan wel gebruikt heeft, heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Bloesemdroom te ontbinden. De producten dienen in originele en onbeschadigde staat te verkeren. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Bloesemdroom behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit per mail aan Bloesemdroom te melden. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Bloesemdroom zal de retourbetalingen binnen 5 werkdagen nadat Bloesemdroom het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.Artikel 8. Overmacht

Bloesemdroom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Artikel 9. Eigendom

De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al wat op grond van enige overeenkomst aan Bloesemdroom verschuldigd is, heeft voldaan.Artikel 10. Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand van Bloesemdroom. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.Artikel 11. Algemeen

De bestelling van de klant zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden.

Indien de klant aan Bloesemdroom schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Bloesemdroom gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Bloesemdroom per e-mail opgave doet van een ander adres waar de bestellingen van de klant naar toe dienen te worden gezonden.

Wanneer door Bloesemdroom gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Bloesemdroom.

Bloesemdroom heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.bloesemdroom.nl te wijzigen.


Artikel 12. Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar els@bloesemdroom.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 13.Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Bloesemdroom te Amersfoort

Rabobanknummer: NL93KNAB0255883358Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk door ons verzonden.

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN